cắt laser kim loại

Cắt laser kim loại

CẮT LASER KIM LOẠI - Ứng dụng công nghệ cắt Laser trong việc cắt khắc CNC kim loại đặc biệt có ý nghĩa với ngành cơ khí chế tạo. Bởi nó có công suất hoạt động cao thậm chí có...

Read More
ứng dụng cắt laser

Ứng dụng của công nghệ cắt laser

Ứng dụng của công nghệ cắt laser - Công nghệ cắt Laser hầu hết được ứng dụng trong công nghiệp và sản xuất sử dụng mức công suất từ trung bình (vài chục W) tới mức công suất cao (vài...

Read More

Cắt laser là dùng máy chiếu laser có năng lượng và độ sáng cao vào kim loại hoặc phi kim loại.catlaserchuyennghiep.com