ứng dụng cắt laser

Ứng dụng của công nghệ cắt laser

Ứng dụng của công nghệ cắt laser - Công nghệ cắt Laser hầu hết được ứng dụng trong công nghiệp và sản xuất sử dụng mức công suất từ trung bình (vài chục W) tới mức công suất cao (vài...

Read More

Cắt laser là dùng máy chiếu laser có năng lượng và độ sáng cao vào kim loại hoặc phi kim loại.catlaserchuyennghiep.com